Randning (sidoutbildning) för ST-läkare

  28 oktober 2016

Vi välkomnar intresserade ST-läkare att komma och randa sig hos oss på Stressmottagningen. Erfarenhetsmässigt kan en randning med fördel vara på 50 % och ca 6 månader lång. Då möjliggörs att du som ST-läkare kan följa patienternas rehabiliteringsprocess från början till slut. Läs mer på vår sida om lediga jobb!


Kortare väntetider för bedömning och behandling

  4 maj 2016

Vi har utökat vår personalstyrka för att kunna ta emot fler patienter och minska kötiderna. För närvarande är väntetiden 4–6 veckor innan man kan komma på bedömning och cirka 2 veckor för behandlingsstart.


Ny forskningsrapport om burnout och hjärnan

  19 november 2015

Giorgio Grossi, Aleksander Perski och Walter Osika vid Stressmottagningen har tillsammans med Ivanka Savic från Karolinska institutet publicerat en ny forskningsrapport om burnout och hjärnan: Stress-related exhaustion disorder – clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, sleep impairments, cognitive disturbances, and neuro-biological and physiological changes in clinical burnout. Läs hela artikeln (utdrag ur Scandinavian … Läs mer 


Stressmottagningen expanderar

  14 september 2015

Under hösten utökar vi mottagningen med ytterligare personal – psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare –  i förhoppning om att kunna minska kötiden och också få möjlighet att ta emot fler patienter.


Informationsträff

  24 april 2015

Välkomna är – förutom Du själv – anhöriga till Dig, vänner, chefer och arbetskamrater. Vid denna träff informerar vi om diagnosen utmattningssyndrom, våra rehabiliteringsprogram och våra erfarenheter. Du får bland annat lyssna till vår läkare, en av våra gruppterapeuter och vår fysioterapeut. En före detta patient berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och sin rehabilitering. … Läs mer 


Remiss till Stressmottagningen

  15 april 2015

Vårt bedömningsteam har uppmärksammat att det saknas viktig information i många remisser i det nya Vårdvalet. Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna  för utmattningssyndrom (enligt nedan) samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för Vårdvalet.  I Vårdvalet samarbetar vi med Stockholm Spine Center och remissen ska därför skickas till: Stockholm Spine Center, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm … Läs mer