Ny forskningsrapport om burnout och hjärnan

  19 november 2015

Giorgio Grossi, Aleksander Perski och Walter Osika vid Stressmottagningen har tillsammans med Ivanka Savic från Karolinska institutet publicerat en ny forskningsrapport om burnout och hjärnan: Stress-related exhaustion disorder – clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, sleep impairments, cognitive disturbances, and neuro-biological and physiological changes in clinical burnout. Läs hela artikeln (utdrag ur Scandinavian … Läs mer 


Stressmottagningen expanderar

  14 september 2015

Under hösten utökar vi mottagningen med ytterligare personal – psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare –  i förhoppning om att kunna minska kötiden och också få möjlighet att ta emot fler patienter.


Informationsträff

  24 april 2015

Välkomna är – förutom Du själv – anhöriga till Dig, vänner, chefer och arbetskamrater. Vid denna träff informerar vi om diagnosen utmattningssyndrom, våra rehabiliteringsprogram och våra erfarenheter. Du får bland annat lyssna till vår läkare, en av våra gruppterapeuter och vår fysioterapeut. En före detta patient berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och sin rehabilitering. … Läs mer 


Remiss till Stressmottagningen

  15 april 2015

Vårt bedömningsteam har uppmärksammat att det saknas viktig information i många remisser i det nya Vårdvalet. Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna  för utmattningssyndrom (enligt nedan) samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för Vårdvalet.  I Vårdvalet samarbetar vi med Stockholm Spine Center och remissen ska därför skickas till: Stockholm Spine Center, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm … Läs mer 


Nya behandlingslokaler

  2 januari 2015

Från den 7 januari 2015 tar vi emot patienter för rehabilitering även på S:t Göransgatan 84, nära Fridhemsplan i Stockholm. Forskningsprojekt, utbildningar med mera kommer vi att behålla i vår stuga på KI-området. Fortsatt välkommen till oss med din stress! Vår nya besöks- och postadress från 7/1 2015: Stressmottagningen, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm … Läs mer 


Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  21 oktober 2014

Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI). Våra fynd väckte frågan om huruvida dessa förändringar skulle … Läs mer