Informationsträff

  24 april 2015

Välkomna är – förutom Du själv – anhöriga till Dig, vänner, chefer och arbetskamrater. Vid denna träff informerar vi om diagnosen utmattningssyndrom, våra rehabiliteringsprogram och våra erfarenheter. Du får bland annat lyssna till vår läkare, en av våra gruppterapeuter och vår fysioterapeut. En före detta patient berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och sin rehabilitering. … Läs mer 


Remiss till Stressmottagningen

  15 april 2015

Vårt bedömningsteam har uppmärksammat att det saknas viktig information i många remisser i det nya Vårdvalet. Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna  för utmattningssyndrom (enligt nedan) samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för Vårdvalet.  I Vårdvalet samarbetar vi med Stockholm Spine Center och remissen ska därför skickas till: Stockholm Spine Center, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm … Läs mer 


Nya behandlingslokaler

  2 januari 2015

Från den 7 januari 2015 tar vi emot patienter för rehabilitering även på S:t Göransgatan 84, nära Fridhemsplan i Stockholm. Forskningsprojekt, utbildningar med mera kommer vi att behålla i vår stuga på KI-området. Fortsatt välkommen till oss med din stress! Vår nya besöks- och postadress från 7/1 2015: Stressmottagningen, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm … Läs mer 


Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  21 oktober 2014

Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI). Våra fynd väckte frågan om huruvida dessa förändringar skulle … Läs mer 


Stressmottagningen fortsätter rehabilitera när vårdval för utmattningssyndrom införs

  1 oktober 2014

Vi kommer nu att samarbeta med Stockholm Spine Center, och blir stolta underleverantörer av multimodal rehabilitering av utmattningssyndrom i och med införande av Vårdval för patienter med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom. Du som har utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta kan nu få rehabilitering. Välkommen med remiss från din läkare. Din läkare skickar remissen till Stockholm Spine Center, … Läs mer